DIARI DE MENORCA  28-2-09

La massificació a les aules escolars minva la qualitat de l’ensenyança

Consell de Menorca. Pere Carrió, Amador Alzina i Elvira Badia

Consell Insular. Pere Carrió, Amador Alzina i Elvira Badia, presentaren les dades de l’Informe del Sistema Educatiu. 2006-2007

Ll. Pons     Maó
El Consell Escolar de les Illes Balears va donar a conèixer ahir l’Informe del sistema educatiu de les Illes Balears 2006-2007, les darreres dades obtingudes que han estat objecte d’anàlisi.

Amb l’objectiu d’analitzar els principals indicadors estadístics genèrics i aprofundir en les característiques qualitatives, es fan propostes de mesures que s’extreuen de les conclusions. L’informe s’estructura tenint en compte el context geogràfic, l’augment demogràfic generalitzat, la situació lingüística i l’evolució econòmica; l’alumnat del sistema educatiu i la seva complexitat tenint en compte el major nombre d’alumnes estrangers; els centres diferenciant si són públics, concertats o privats; el professorat, destacant l’excessiu nombre d’interins; i l’acompliment dels objectius de 2010 de la Unió Europea a més de  les mesura urgents per a la millora del sistema educatiu.

A Menorca un dels aspectes que preocupa són les ratios, amb una mitja de 22 alumnes per classe a Primària i Secundària, i problemes puntuals de creació de nous centres, especialment a Alaior, Sant Lluís i Es Mercadal on fins i tot s’han detectat conductes indisciplinades a Primària. Però amb el que estan d’acord els membres menorquins del Consell Escolar, és que cal saber exactament quines són les mancances a les que s’han de fer front i per això s’ha d’elaborar el Mapa escolar així com de posar en pràctica un pacte per l’educació que impliqui tota la societat. El nombre de professors interins, que es situa en un 30 per cent, és també excessivament alt a Menorca, tot i tenint en compte que la majoria d’aquests professors són de l’Illa. Una mala planificació sembla ser la causa de la situació actual pels interins. L’abandonament escolar, amb un 40 per cent, és, juntament al fracàs, la major problemàtica que haurà d’assumir l’ensenyança a les Balears. Està per damunt de la mitjana espanyola, del 30.8 per cent, i el problema més greu es troba en el Cicle Grau Mitjà i Batxillerat amb un 57.9 per cent. El fracàs escolar és l’altra problemàtica a destacar i al que se pensa fer front amb majors recursos humans i materials.

La població estrangera és una de les dades que interessa en relació l’ensenyança i cal notar que a Menorca la mitja és d’un 15 per cent, destacant Es Mercadal que arriba fins al 20 per cent i Ferreries, el municipi que menys estrangers té a les aules, amb un 10 per cent.